IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Kesäopinnot > Kesäopinnot > Kesäcampus 2018 (amk)

KesäCampus 2018 (AMK)

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 1 2 3 1 2 3
Liiketalouden ja matkailun ala
                   
Effective Writing 5
 
 
     
Global Communication in Business 5
 
 
     
Kaupan liiketoimintamallit ja markkinointi 5
 
 
     
Kaupan tunnusluvut ja johtaminen 5
 
 
     
LAMKPromo 5
 
 
     
Le monde francophone - ranskaa verkossa 5
 
 
     
Liiketalouden matematiikan perusteet 3
 
 
     
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5
 
 
     
Projektityöskentely 1 5
 
 
     
SAP-toiminnanohjausjärjestelmä 5
 
 
     
Special Issues of International Marketing 5
 
 
     
Tapahtumien maailma 5
 
 
     
Tapahtumaosaaminen 1 5
 
 
     
Tapahtumaprojekti 1 10
 
 
     
Työelämän ranskaa 5
 
 
     
Venäjän alkeet 1 5
 
 
     
World Cultures 5
 
 
     
88088029.329.329.3000
Tekniikan ala
                   
Asiantuntijaviestintä 3
 
 
     
Digitaaliset työkalut 4
 
 
     
Englannin perusteet 3
 
 
     
Environmental Project 1 5
 
 
     
Environmental Technologies 1 5
 
 
     
Geometria ja trigonometria 3
 
 
     
Hazardous Materials 5
 
 
     
Informaatiolukutaito 1
 
 
     
Integraali ja derivaatta 3
 
 
     
Matemaattiset työvälineet 5
 
 
     
Mekaniikan sovellukset 5
 
 
     
Mekaniikka 3
 
 
     
Polymeerikemia 3
 
 
     
Remediation of Polluted Soils 5
 
 
     
Ruotsin kieli, kirjallinen 2
 
 
     
Ruotsin kieli, suullinen 1
 
 
     
Ruotsin perusteet 3
 
 
     
Tilastomatematiikka 3
 
 
     
Tulevaisuuden digitaalisuus 3
 
 
     
Vektorit ja matriisit 3
 
 
     
Verkot, tietoturva ja pilvipalvelut 3
 
 
     
WWW-teknologiat 5
 
 
     
Ympäristölainsäädäntö, osa 1 3
 
 
     
Water and Waste Water Treatment and Utilization 5
 
 
     
840840282828000
Sosiaali- ja terveysala
                   
Evidence Based Health Care 5
 
 
     
Johtaminen, esimiestyö ja työyhteisöissä toimiminen 5
 
 
     
Otetta osaamiseen -yrittäjyysosaaminen 5
 
 
     
Patient’s Clinical Examination 5
 
 
     
Seksuaaliterveys 5
 
 
     
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
 
 
     
Kehittäjänä omassa työssä 1 5
 
 
     
35035011.711.711.7000
Muotoiluinstituutti
                   
Muotoilun perusteet 5
 
 
     
50501.71.71.7000
LAMKin yhteistarjonta
                   
Co-designing, better urban living and wellbeing 5
 
 
     
50501.671.671.67000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 2120212070.770.770.7000

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.