IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Kesäopinnot > Kesäopinnot > Kesäcampus 2017 (amk)

KesäCampus 2017 (AMK)

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 1 2 3 1 2 3
Liiketalouden ja matkailun ala
                   
Business Communication 5                    
Business Presentation Skills 5                    
Digitaaliset palvelut arjen apuna 5                    
Effective Writing 5                    
Englannin kieli ja viestintä 3                    
Finnish for Foreigners 2 5                    
Hyvinvoiva organisaatio 5                    
International Economics 3                    
Katetuottolaskenta 5                    
Kaupan liiketoimintamallit ja markkinointi 5                    
Kaupan tunnusluvut ja johtaminen 5                    
Le monde francophone - ranskaa verkossa 5                    
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                    
Responsible Business 5                    
Säästäminen ja sijoitustoiminta 5                    
Tulevaisuuden haltuunotto 5                    
Työyhteisötaidot 5                    
Venäjän alkeet 1 5                    
Venäjän alkeet 2 5                    
0000000000
Tekniikan ala
                   
Asiantuntijaviestintä 3                    
Climate Change and Air Pollution 5                    
Co-designing, better urban living and wellbeing 5                    
Digitaaliset työkalut 4                    
Englannin kielen valmentavat opinnot 3                    
Fysiikan perusteet 4                    
Fysiikan laboraatiot 3                    
Geometria ja trigonometria 3                    
Hazardous Materials 5                    
Informaatiolukutaito 1                    
Integraali ja derivaatta 3                    
Matematiikan perusteet 3                    
Mekaniikka 3                    
Polymeerikemia 3                    
Remediation of polluted soils 5                    
Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3                    
Tieteellinen kirjoittaminen 3                    
Tilastomatematiikka 3                    
Tulevaisuuden digitaalisuus 3                    
Vektorit ja matriisit 3                    
Verkot, tietoturva ja pilvipalvelut 3                    
Water and Waste Water Treatment and Utilization 5                    
Ympäristökemia 3                    
Ympäristölainsäädäntö, osa 1 3                    
Ympäristölainsäädäntö, osa 2 2                    
0000000000
Sosiaali- ja terveysala
                   
Human Rights 2                    
Johtaminen, esimiestyö ja työyhteisöissä toimiminen 5                    
Monialainen kuntoutus 5                    
Otetta osaamiseen -yrittäjyysosaaminen 5                    
Patient’s Clinical Examination 5                    
Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3                    
Seksuaaliterveys 5                    
Thesis Camp 5                    
Tietoisuustaidot hyvinvoinnin edistämisessä 5                    
Urheilufysioterapia 2                    
0000000000
Muotoiluinstituutti
                   
3D animation tools 5                    
3D animation project 5                    
Animation and 3D for games 5                    
ArchiCAD-perusteet 4                    
Informaatiomuotoilu 4                    
Muotoilun teoria ja käsitteistö 4                    
Valokuvallinen käyttäjätutkimus 5                    
Valokuvauksen perusteet 5                    
0000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 0000000000

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.