IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Avoin ammattikorkeakoulu > Avoin amk, liiketalous ja kauppa > Avoin amk, motari, liiketalous ja kauppa, kevät 2020, lahti

Avoin AMK, MOTARI, liiketalous ja kauppa, kevät 2020, Lahti

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 1 2 3 1 2 3
Opiskelutaidot – Mooc 2
Valmentavat opinnot
                   
Englannin perusteet 3
Ruotsin perusteet 3
Suomen perusteet 3
Liiketalouden matematiikan perusteet 3
77772.32.32.32.32.32.3
Yhteinen ydinosaaminen
                   
English for Work 3
Ruotsin kieli, suullinen 1
Ruotsin kieli, kirjallinen 2
Asiantuntijaviestintä 4
55551.71.71.71.71.71.7
Ammatillinen ydinosaaminen
                   
Toimitusverkostot 5                    
Talouden hallinta 5                    
Esimiestyö 5                    
Asiakkuudet ja markkinointi 5                    
0000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 12121212444444

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.