IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Avoin ammattikorkeakoulu > Avoin amk, liiketalous ja kauppa > Avoin amk, motari, liiketalous ja kauppa, 2019

Avoin AMK, MOTARI, liiketalous ja kauppa, 2019

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 1 2 3 1 2 3
Opiskelutaidot – Mooc 2
Valmentavat opinnot
                   
Englannin perusteet 3
Ruotsin perusteet 3
Suomen perusteet 3
Tekniikan matematiikan perusteet 3
Liiketalouden matematiikan perusteet 3
8.58.58.58.52.82.82.82.82.82.8
Yhteinen ydinosaaminen
                   
English for Work 3
Ruotsin kieli, suullinen 1
Ruotsin kieli, kirjallinen 2
Asiantuntijaviestintä 4
55551.71.71.71.71.71.7
Ammatillinen ydinosaaminen
                   
Toimitusverkostot 5                    
Talouden hallinta 5                    
Esimiestyö 5                    
Asiakkuudet ja markkinointi 5                    
0000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 13.513.513.513.54.54.54.54.54.54.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.