IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Avoin ammattikorkeakoulu > Avoin amk, muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä > Avoin amk, muotoiluinstituutti, 2022

Avoin AMK, Muotoiluinstituutti, 2022

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 0 op)
                 
Taideperusta
(Valitaan opintoja 0 op)
                 
Taidehistoria 5                  
Väri, muoto ja sommittelu 5                  
Perusopinnot
                 
Palvelumuotoilun perusteet 5                  
Visuaalisen viestinnän historia 5                  
Digitaalinen kuva ja kuvankäsittely 5                  
CAD, 3D ja visualisointi 5                  
Mallintamisen perusteet 5                  
Markkinoi vaikuttavasti 1 2                  
Markkinoi vaikuttavasti 2 3                  
000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 000000000

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Muotoiluinstituutin avoimen tarjonnassa voit suorittaa avoimen amk:n opintoja kohti muotoilijan, medianomin tai kuvataiteilijan tutkintoa.
Voit kehittää visuaalisia taitojasi ja osaamistasi.
Hakiessasi keväällä 2023 Muotoiluinstituuttiin opintoihin, ja pääsiessäsi sisään, on suoritettuja opintoja mahdollista sisällyttää osaksi tulevaa tutkintoasi.
Avoimen tarjonnan toteutukset järjestetään joko päivä- tai iltaopintoina. Osa opinnoista on joko kokonaan tai osittain verkko-opintoina.