IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Avoin ammattikorkeakoulu > Avoin amk, motari-opinnot > Avoin amk, motari-opinnot 22s, lahti, konetekniikan koulutus

Avoin AMK, MOTARI-opinnot 22S, Lahti, Konetekniikan koulutus

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
Yhteinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                 
Pakolliset opinnot
                 
LAB@avain 1                  
Asiantuntijan viestintätaidot 4                  
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                 
Ammatillinen kasvu 1 1                  
Prepkurs i svenska 3                  
English Prep Course 3                  
Svenska i arbetslivet, muntlig 1                  
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1                  
English for Work 4                  
Orientation to Sustainability Thinking 2                  
Opiskelutaidot – Mooc 2                  
000000000
Ammatillinen ydinosaaminen, tekniikan ala
(Valitaan opintoja 20 op)
                 
Konetekniikan koulutus
(Valitaan opintoja 20 op)
                 
Johdatus matematiikkaan 3                  
Tekniikan matematiikan perusteet 3                  
Tekniikan fysiikan perusteet 3                  
Valmistusmenetelmien perusteet 5                  
Johdatus konetekniikkaan 5                  
Digitaaliset sovellukset 5                  
Koneenpiirustuksen perusteet 5                  
Materiaalien rakenne ja ominaisuudet 5                  
Pneumatiikka ja hydrauliikka 5                  
Sähkötekniikan perusteet 5                  
000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 000000000

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Avoin AMK, MOTARI-opinnot 22S, Lahti

Konetekniikan koulutus