IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Avoin ammattikorkeakoulu > Avoin amk, motari-opinnot > Avoin amk, motari-opinnot k22, lahti, muotoilun koulutus

Avoin AMK, MOTARI-opinnot K22, Lahti, Muotoilun koulutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 1 2 3 1 2 3
Yhteinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                   
Pakolliset opinnot
                   
LAB@avain 1                    
Asiantuntijan viestintätaidot 4                    
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                   
Prepkurs i svenska 3                    
English Prep Course 3                    
Svenska i arbetslivet, muntlig 1                    
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1                    
English for Work 4                    
Orientation to Sustainability Thinking 2                    
0000000000
Ammatillinen ydinosaaminen, Muotoiluinstituutti
(Valitaan opintoja 20 op)
                   
Muotoilun koulutus
(Valitaan opintoja 20 op)
                   
Taidehistoria 5                    
Väri, muoto ja sommittelu 5                    
Visuaalinen suunnittelu 5                    
Johdatus muotoiluun 5                    
Esitystekniikat 5                    
Visuaaliset suunnitteluvälineet 5                    
0000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 0000000000

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Avoin AMK, MOTARI-opinnot K22, Lahti

Muotoilun koulutus