IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Avoin ammattikorkeakoulu > Avoin amk, motari-opinnot > Avoin amk, motari-opinnot k22, lappeenranta, sosionomikoulutus

Avoin AMK, MOTARI-opinnot K22, Lappeenranta, Sosionomikoulutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 1 2 3 1 2 3
Yhteinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                   
Pakolliset opinnot
                   
Ammatillinen kasvu 1 1                    
LAB@avain 1                    
Asiantuntijan viestintätaidot 4                    
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat 5                    
0000000000
Ammatillinen ydinosaaminen, sosiaali- ja terveysala
(Valitaan opintoja 20 op)
                   
Sosionomikoulutus
(Valitaan opintoja 20 op)
                   
Sosiaalinen osallisuus 5                    
Ihmisen kasvu ja kehitys 5                    
Kasvuympäristöt 5                    
Ohjaajan itsetuntemus ja vuorovaikutusosaaminen 5                    
Yksilö- ja ryhmänohjaustaidot 5                    
0000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 0000000000

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Avoin AMK, MOTARI-opinnot K22, Lappeenranta

Sosionomikoulutus