IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Liiketalouden alan koulutus (ylempi amk), digitaaliset ratkaisut > Tradenomi (ylempi amk), digitaaliset ratkaisut, lahti
Ylempi AMK-tutkinto

Tradenomi (ylempi AMK), digitaaliset ratkaisut, Lahti

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Ydinosaaminen
                           
Uuden ajan digitaaliset ratkaisut 5
 
   
           
Tutkimuksellinen kehittäminen 5
 
   
           
Digitaalisten mobiiliratkaisujen innovointi 5
   
       
     
Digitaalisuus ja asiakkuudet 5
 
   
           
Datasta informaatioksi – arvoa liiketoimintaan 5
   
       
     
Digitaalisuus liiketoimintaprosesseissa 5
 
   
           
300201006.76.76.73.33.33.3000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                           
Digitaalinen markkinointi 5
   
       
     
Kaupankäynti verkossa 5
   
       
     
Digitaalisen transformaation johtaminen 5  
   
           
Osaamisen johtaminen 5                            
Käytettävyyden arviointi ja käyttökokemuksen kehittäminen mobiilisovelluksissa 5                            
Lean-ajattelu toiminnan kehittämisessä 5                            
Informaatiomuotoilu 5                            
10501050003.33.33.31.71.71.7
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyön suunnittelu 10
   
       
     
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20  
   
           
1020010200003.333.333.336.676.676.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 405202056.76.76.76.66.66.61.71.71.7

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.