IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Liiketalouden alan koulutus (ylempi amk), digitaaliset ratkaisut > Tradenomi (ylempi amk), digitaaliset ratkaisut
Ylempi AMK-tutkinto

Tradenomi (ylempi AMK), digitaaliset ratkaisut

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                           
Yhteinen ydinosaaminen
                           
Tulevaisuusajattelu digitalisaatiossa 5
 
   
           
Kehittäminen muutoksen muotona digitalisaatiossa 5
 
   
           
Digitaalisuus ja asiakkuudet 5
 
   
           
Digitaalisuus liiketoimintaprosesseissa 5
 
   
           
Vaihtoehtoinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
Digitaalinen markkinointi 5
   
       
     
Kaupankäynti verkossa 5
   
       
     
Digitaalisten ratkaisujen innovointi 5
   
       
     
Datasta informaatioksi – arvoa liiketoimintaan 5
   
       
     
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyö 30
60103030101010101010103.33.33.3
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                           
00000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60103030101010101010103.33.33.3

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.