IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Liiketalouden alan koulutus (ylempi amk), uudistava johtaminen > Tradenomi (ylempi amk), uudistava johtaminen, lahti
Ylempi AMK-tutkinto

Tradenomi (ylempi AMK), uudistava johtaminen, Lahti

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Ydinosaaminen
                           
Strategioilla tulevaisuuteen 5
 
   
           
Uudistuva ja uudistava johtaminen 5
 
   
           
Työyhteisön johtaminen 5
   
       
     
Innovatiivisuuden johtaminen 5
   
       
     
Digitaalisuus ja asiakkuudet 5
 
   
           
Management and strategic accounting 5
   
       
     
30015150555555000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                           
Cross-cultural management 5                            
Osaamisen johtaminen 5                            
Strateginen muotoilu ja co-design 5                            
Systeemiset tuote- ja palveluratkaisut 5                            
Lean-ajattelu toiminnan kehittämisessä 5                            
Leadership, Management and Strategic Development 5                            
Palvelumuotoilu 5                            
Brand development and management 5                            
Prosessi- ja projektijohtaminen 5                            
Asiantuntijuutta syventävä osaaminen 5
Tutkimuksellinen kehittäminen 5                            
3.31.71.71.71.70.60.60.60.60.60.60.60.60.6
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyön suunnittelu 10
 
   
           
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20
 
     
20101010103.333.333.333.333.333.333.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 33.31.716.716.71.75.65.65.65.65.65.60.60.60.6

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.