IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Liiketalouden alan koulutus (ylempi amk), uudistava johtaminen > Tradenomi (ylempi amk), uudistava johtaminen 22s, lahti
Ylempi AMK-tutkinto

Tradenomi (ylempi AMK), uudistava johtaminen 22S, Lahti

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Ydinosaaminen
                                             
Strategioilla tulevaisuuteen 5
   
       
                       
Uudistuva ja uudistava johtaminen 5
   
       
                       
Työyhteisön johtaminen 5
     
           
                 
Innovatiivisuuden johtaminen 5
     
           
                 
Ethics, governance & responsible management 5
   
       
                       
Digitaalisen transformaation johtaminen 5  
     
               
           
255015105005553.33.33.31.71.71.7000000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                                             
Tutkimuksellinen kehittäminen 5
   
       
                       
Lean-ajattelu toiminnan kehittämisessä 5
   
       
                       
Digitaalisuus ja asiakkuudet 5
     
           
                 
Financial planning for the future 5
     
           
                 
Intercultural Communication 5
     
           
                 
Osaamisen johtaminen 5  
     
               
           
255010155003.33.33.35551.71.71.7000000
Opinnäytetyö
                                             
Opinnäytetyön suunnittelu 10
   
     
                 
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20
   
         
           
2010051510001.671.671.675553.333.333.33000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 50100252510008.38.38.38.38.38.33.43.43.4000000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.