IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Tekniikan alan koulutus (ylempi amk), uudistava johtaminen > Insinööri (ylempi amk), uudistava johtaminen 21s, lahti
Ylempi AMK-tutkinto

Insinööri (ylempi AMK), uudistava johtaminen 21S, Lahti

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
Ydinosaaminen
                 
Uudistuva ja uudistava johtaminen 5
 
     
Strategioilla tulevaisuuteen 5
 
     
101003.33.33.3000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                 
Lean-ajattelu toiminnan kehittämisessä 5
 
     
Innovatiivisuuden johtaminen 5
 
     
Digitaalisuus ja asiakkuudet 5
 
     
Työyhteisön johtaminen 5
 
     
Cross-cultural management 5
 
     
Osaamisen johtaminen 5
 
     
Tutkimuksellinen kehittäminen 5
 
     
Prosessi- ja projektijohtaminen 5
 
     
4015255558.38.38.3
Opinnäytetyö
                 
Opinnäytetyön suunnittelu 10
 
     
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20
 
     
3010203.333.333.336.676.676.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5025258.38.38.38.38.38.3

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.