IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Tekniikan alan koulutus (ylempi amk), uudistava johtaminen > Insinööri (ylempi amk), uudistava johtaminen 22s, lahti
Ylempi AMK-tutkinto

Insinööri (ylempi AMK), uudistava johtaminen 22S, Lahti

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Ydinosaaminen
                                   
Uudistuva ja uudistava johtaminen 5
 
     
                 
Strategioilla tulevaisuuteen 5
 
     
                 
100100003.33.33.3000000000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                                   
Lean-ajattelu toiminnan kehittämisessä 5
 
     
                 
Innovatiivisuuden johtaminen 5
   
         
           
Digitaalisuus ja asiakkuudet 5
 
     
                 
Työyhteisön johtaminen 5
   
         
           
Cross-cultural management 5
   
         
           
Osaamisen johtaminen 5
   
         
           
Tutkimuksellinen kehittäminen 5
 
     
                 
Prosessi- ja projektijohtaminen 5
   
         
           
4001525005558.38.38.3000000
Opinnäytetyö
                                   
Opinnäytetyön suunnittelu 10
 
     
                 
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20
   
         
           
3001020003.333.333.336.676.676.67000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5002525008.38.38.38.38.38.3000000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.