IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Tekniikan alan koulutus (ylempi amk), digitaaliset ratkaisut > Insinööri (ylempi amk), digitaaliset ratkaisut
Ylempi AMK-tutkinto

Insinööri (ylempi AMK), digitaaliset ratkaisut

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 50 op)
                 
Yhteinen ydinosaaminen
                 
Big Data 5
 
     
Pelillisyys 5
 
     
Vaihtoehtoinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 0 op)
                 
Tulevaisuusajattelu digitalisaatiossa 5
 
     
Kehittäminen muutoksen muotona digitalisaatiossa 5
 
     
Systeemiset tuote- ja palveluratkaisut 5                  
Digitaalisten ratkaisujen innovointi 5                  
Opinnäytetyö
                 
Opinnäytetyö 30
5030201010106.76.76.7
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 10 op)
                 
000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5030201010106.76.76.7

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Digitaaliset ratkaisut -koulutuksessa tavoitteena on syventää osaamista muuttuvissa toimintaympäristöissä ja työn uusissa muodoissa. Digitalisaatio ja sen hyödyntäminen tarkoittavat eri aloilla tulevaisuuden ilmiöiden tunnistamista, työn kehittämistä ja monipuolistamista. Teknologian läsnäolo ja kyvykkyys reagoida uuteen antavat osaamista vastata työelämän jatkuviin muutoksiin ja haasteisiin. Digitalisaatio muuttaa tuntemiamme aloja ja synnyttää uusia toimenkuvia ja työntarpeita tulevaisuudessa.

Tekniikan alalla koulutus keskittyy informaatioteknologian ja digitaalisuuden uusimpiin trendeihin. Tavoitteena on käyttää hyväksi ICT:n luomia mahdollisuuksia yritystoiminnan, teollisuuden ja julkisen sektorin edistämiseen. Ohjelma lisää laaja-alaista ymmärrystä sekä parantaa yhteistyötä eri ICT-toimijoiden kesken niin ohjelmistopohjaisten palveluiden, kuin käytettävyyden ja infrastruktuurin osalta unohtamatta kestävän kehityksen periaatteita. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis-, suunnittelu- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä.