IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi amk), asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa > Sosiaali- ja terveysala (ylempi amk), asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa, lahti
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa, Lahti

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Ydinosaaminen
                           
Asiakkuusjohtaminen
                           
Asiakassuhteiden johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
 
   
           
Vaikuttavuuden ja toiminnan arviointi 5
 
   
           
Palvelukokemuksen johtaminen
                           
Asiakaskokemuksen johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
   
       
     
Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
   
       
     
Prosessien johtaminen
                           
Laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa 5  
   
           
Sosiaali- ja terveystalous 5  
   
           
20101010103.33.33.33.33.33.33.33.33.3
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                           
Tutkimuksellinen kehittäminen 5                            
Osaamisen johtaminen 5                            
Teknologia terveyden ja hyvinvoinnin uudistajana 5                            
Luovat ja toiminnalliset menetelmät 5                            
Lean-ajattelu toiminnan kehittämisessä 5                            
Prosessi- ja projektijohtaminen 5                            
Asiantuntijuutta syventävä osaaminen 5                            
00000000000000
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyön suunnittelu 10
   
       
     
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20  
   
           
1020010200003.333.333.336.676.676.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 20101010103.33.33.33.33.33.33.33.33.3

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.