IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi amk), asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa > Sosiaali - ja terveysala (ylempi amk), asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa, lahti
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali - ja terveysala (ylempi AMK), asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa, Lahti

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                           
Asiakkuusjohtaminen
                           
Palvelujohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
 
   
           
Asiakassuhteiden johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
 
   
           
Palvelukokemuksen johtaminen
                           
Asiakaskokemuksen johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
   
       
     
Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
   
       
     
Prosessien johtaminen
                           
Laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa 5  
   
           
Sosiaali- ja terveystalous 5  
   
           
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyö 30
40202020206.76.76.76.76.76.76.76.76.7
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                           
00000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 40202020206.76.76.76.76.76.76.76.76.7

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.