IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi amk), uudistava johtaminen > Sosiaali- ja terveysala (ylempi amk), uudistava johtaminen
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), uudistava johtaminen

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                           
Yhteinen ydinosaaminen
                           
Uudistuva ja uudistava johtaminen 5
 
   
           
Strategioilla tulevaisuuteen 5
 
   
           
Vaikuttavuuden ja toiminnan arviointi 5
   
       
     
Sosiaali- ja terveystalous 5  
   
           
Vaihtoehtoinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
Osaamisen johtaminen 5
   
       
     
Cross-cultural management 5
   
       
     
Työyhteisön johtaminen 5
   
       
     
Innovatiivisuuden johtaminen 5
   
       
     
Strateginen muotoilu ja co-design 5
   
       
     
Systeemiset tuote- ja palveluratkaisut 5
   
       
     
Lean-ajattelu toiminnan kehittämisessä 5
 
   
           
Digitaalisuus ja asiakkuudet 5
 
   
           
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyö 30
7515304515101010151515555
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                           
00000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 7515304515101010151515555

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.