IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi amk), digitaaliset ratkaisut > Sosiaali- ja terveysala (ylempi amk), digitaaliset ratkaisut, lahti
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), digitaaliset ratkaisut, Lahti

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Ydinosaaminen
                           
Uuden ajan digitaaliset ratkaisut 5
 
   
           
Kehittäminen muutoksen muotona 5
 
   
           
Digitaalisen tiedon kerääminen ja tulkinta sosiaali- ja terveysalalla 5
   
       
     
Asiakas ja asiakaskokemus digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
   
       
     
Ammattilainen ja työn muuttuvat muodot sosiaali- ja terveysalalla 5  
   
           
Teknologia terveyden ja hyvinvoinnin uudistajana 5  
   
           
20101010103.33.33.33.33.33.33.33.33.3
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                           
Osaamisen johtaminen 5                            
Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveyspalveluissa 5                            
Lean-ajattelu toiminnan kehittämisessä 5                            
Tutkimuksellinen kehittäminen 5                            
IoT 5                            
Pelillisyys 5                            
Käytettävyyden arviointi ja käyttökokemuksen kehittäminen mobiilisovelluksissa 5                            
Digitaalisen transformaation johtaminen 5                            
Muotoiluajattelu ja kehittämistutkimus 5                            
Strateginen muotoilu ja co-design 5                            
Digitaalisten mobiiliratkaisujen innovointi 5                            
Digitaalisuus liiketoimintaprosesseissa 5                            
Käyttäjälähtöisyys ja palvelumuotoilu 5                            
Informaatiomuotoilu 5                            
Luovat ja toiminnalliset menetelmät 5                            
Asiantuntijuutta syventävä osaaminen 5                            
Työhyvinvoinnin johtaminen 5                            
00000000000000
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyön suunnittelu 10
   
       
     
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20  
   
           
1020010200003.333.333.336.676.676.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 20101010103.33.33.33.33.33.33.33.33.3

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.