IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaalialan koulutus (ylempi amk), lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen > Sosionomi (ylempi amk), lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen
Ylempi AMK-tutkinto

Sosionomi (ylempi AMK), lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                           
Lasten, nuorten ja perheiden hyvä arki
                           
Lasten ja nuorten arjen ympäristöt ja instituutiot 5
 
   
           
Monitoimijainen osallisuus 5
 
   
           
Challenges for Child and Family Services 5
   
       
     
Kohti lapsi- ja perhelähtöistä toimintakulttuuria
                           
Eriarvoisuuden tunnistaminen 5
   
       
     
Varhainen tukeminen 5
   
       
     
Integratiivisten toimintamallien kehittäminen 5  
   
           
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyö 30
45152025156.76.76.78.38.38.3555
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                           
00000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 45152025156.76.76.78.38.38.3555

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.