IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaalialan koulutus (ylempi amk), lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaalialan koulutus (ylempi AMK), Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen, Sosionomi (ylempi AMK): 90 op
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Sosionomi (ylempi AMK)

Opintojen rakenne

Opinnot koostuvat ydinosaamisesta 30 op, opinnäytetyöstä 30 op ja täydentävistä, monialaisista opinnoista 30 op (esimerkiksi tulevaisuuteen johtaminen, tutkimus- ja kehittämisopinnot, luovat ja toiminnalliset menetelmät). Osa ydinosaamiseen kuuluvista opinnoista on pakollisia, osa vaihtoehtoista. Täydentävät opinnot ovat valinnaisia.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta.