IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Kulttuurialan koulutus (ylempi amk), digitaaliset ratkaisut
Ylempi AMK-tutkinto

Kulttuurialan koulutus (ylempi AMK), Digitaaliset ratkaisut, Medianomi (ylempi AMK), Muotoilija (ylempi AMK): 60 op
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Medianomi (ylempi AMK)
Muotoilija (ylempi AMK)

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus on 60 op, joka jakautuu seuraavasti: ydinosaaminen 20 op, täydentävä osaaminen 10 op ja opinnäytetyö 30 op. Osa ydinosaamisesta on pakollisia, osa vaihtoehtoisia. Täydentävät opinnot ovat valinnaisia.

Mikäli amk-tutkintosi on 210 opintopisteen laajuinen, on sinun suoritettava 30 opintopisteen laajuiset siltaopinnot.