IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Tekniikan koulutus (ylempi amk), älykäs teollisuus ja uudet liiketoimintakonseptit (2016>2017)
Ylempi AMK-tutkinto

Tekniikan koulutus (ylempi AMK), Älykäs teollisuus ja uudet liiketoimintakonseptit (2016>2017), Insinööri (ylempi AMK): 60 op
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (ylempi AMK)

Opintojen rakenne

Ammattiopinnot 20 op, valinnaiset opinnot 10 op ja opinnäyte 30 op.

Opinnot koostuvat intensiivijaksoista ja itsenäisestä työskentelystä verkkoalustalla. Opinnäytetyövaiheessa on henkilökohtaista ja ryhmäohjausta sekä seminaareja.