IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Tekniikan koulutus (ylempi amk), kestävä kaupunkiympäristö > Insinööri (ylempi amk), kestävä kaupunkiympäristö 21s, lahti
Ylempi AMK-tutkinto

Insinööri (ylempi AMK), kestävä kaupunkiympäristö 21S, Lahti

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
Ydinosaaminen
                 
Kaupunkimainen ympäristö
                 
Kaupunkialueiden kehittäminen ja vuorovaikutus 5
 
     
Kestävän muutoksen hallinta 5
 
     
Ympäristömuutos ja TKI
                 
Ilmastonmuutoksen ympäristövaikutukset 5
 
     
Kestävä yhdyskunta tutkimuskohteena 5
 
     
2010103.33.33.33.33.33.3
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                 
Paikkatieto työvälineenä 5
 
     
5501.71.71.7000
Opinnäytetyö
                 
Opinnäytetyön suunnittelu 10
 
     
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20
 
     
3010203.333.333.336.676.676.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 2515105553.33.33.3

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.