IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Tekniikan koulutus (ylempi amk), kestävä kaupunkiympäristö > Insinööri (ylempi amk), kestävä kaupunkiympäristö
Ylempi AMK-tutkinto

Insinööri (ylempi AMK), kestävä kaupunkiympäristö

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                   
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                   
Kaupunkimainen ympäristö
                   
Kaupunkialueiden kehittäminen ja vuorovaikutus 5
 
 
     
Kestävän muutoksen hallinta 5  
 
     
Älykkäät kaupunkiratkaisut
                   
Paikkatieto työvälineenä 5  
 
     
   
Ilmastonmuutoksen ympäristövaikutukset 5
 
 
     
Opinnäytetyö
                   
Opinnäytetyö 30                    
101010103.33.33.36.71.71.7
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 10 op)
                   
0000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 101010103.33.33.36.71.71.7

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutus toteutetaan yhdessä englanninkielisen Master´s Degree Programme Urban Sustainabilityn kanssa. Kaikki luennot ja yhteinen ohjaus ovat englanniksi. Henkilökohtainen ohjaus on suomeksi ja oppimistehtävät sekä opinnäytetyö tehdään suomeksi. Koulutukseen osallistuminen edellyttää riittävää englanninkielen ymmärtämistä.