IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Tekniikan koulutus (ylempi amk), kestävä kaupunkiympäristö
Ylempi AMK-tutkinto

Tekniikan koulutus (ylempi AMK), Kestävä kaupunkiympäristö, Insinööri (ylempi AMK): 60 op
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri YAMK

Opintojen rakenne

Ammattiopinnot käsittävät 20 opintopistettä, täydentävät opinnot 10 opintopistettä ja opinnäytetyö 30 opintopistettä.