IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Tekniikan koulutus (ylempi amk), digitaaliset teknologiat (2016, 2017)
Ylempi AMK-tutkinto

Tekniikan koulutus (ylempi AMK), Digitaaliset teknologiat (2016, 2017), Insinööri (ylempi AMK): 60 op
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (ylempi AMK)

Opintojen rakenne

Opintojen rakenne on seuraava 60 op
•Syventävät opinnot 20 op,
•Täydentävät opinnot 10 op,
•Opinnäytetyö, 30 op (sisältää tutkimusmenetelmiä)

Koulutus toteutetaan intensiiviviikkoina siten, että syksyllä 2017 järjestetään 2-3 intensiiviviikkoa ja keväällä 2-3. Intensiiviviikosta on varattu kurssia kohden 4 lähiopetuspäivää. Kurssi pitää myös sisällään etukäteen sekä jälkikäteen tehtäviä osia. Yksi lähipäivä käytetään opinnäytetyön tekemiseen.