IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaalialan koulutus (ylempi amk), lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen (2016, 2017)
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaalialan koulutus (ylempi AMK), Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen (2016, 2017), Sosionomi (ylempi AMK): 90 op
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Sosionomi (ylempi AMK)

Opintojen rakenne

Opinnot koostuvat alan syventävistä ammattiopinnoista 30 op (lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet, lasten ja nuorten hyvinvointia edistävä toiminta), opinnäytetyöstä 30 op ja täydentävistä, monialaisista opinnoista 30 op (esimerkiksi tulevaisuuteen johtaminen, tutkimus- ja kehittämisopinnot, liiketoimintaosaaminen).