IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Kulttuurialan koulutus (ylempi amk), muotoilu ja media-alan uudistava osaaminen > Kulttuuriala (ylempi amk), muotoilu- ja media-alan uudistava osaaminen, lahti
Ylempi AMK-tutkinto

Kulttuuriala (ylempi AMK), muotoilu- ja media-alan uudistava osaaminen, Lahti

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
Ydinosaaminen
                 
Muotoiluosaamisella laatua, ymmärrettävyyttä ja hyvinvointia
                 
Käyttäjälähtöisyys ja palvelumuotoilu 5
 
     
Informaatiomuotoilu 5
 
     
Muotoiluosaamisella kilpailuetua
                 
Strateginen muotoilu ja co-design 5
 
     
Muotoiluajattelu ja kehittämistutkimus 5
 
     
2010103.33.33.33.33.33.3
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                 
Kaupunkimuotoilu 5
 
     
Brand development and management 5
 
     
Sustainable design 5                  
Systeemiset tuote- ja palveluratkaisut 5                  
Käytettävyyden arviointi ja käyttökokemuksen kehittäminen mobiilisovelluksissa 5                  
Asiantuntijuutta syventävä osaaminen 5                  
10551.71.71.71.71.71.7
Opinnäytetyö
                 
Opinnäytetyön suunnittelu 10
 
     
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20
 
     
3010203.333.333.336.676.676.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 301515555555

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.