IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Kulttuurialan koulutus (ylempi amk), muotoilu ja media-alan uudistava osaaminen
Ylempi AMK-tutkinto

Kulttuurialan koulutus (ylempi AMK), Muotoilu ja media-alan uudistava osaaminen, Muotoilija (ylempi AMK), Medianomi (ylempi AMK): 60 op
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Muotoilija (ylempi AMK)
Medianomi (ylempi AMK)

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus on 60 op, joka jakautuu seuraavasti: ydinosaaminen 20 op, täydentävä osaaminen 10 op ja opinnäytetyö 30 op. Osa ydinopinnoista on pakollisia osa  vaihtoehtoisia. Täydentävät opinnot ovat vapaasti valittavia.