IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi amk), sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio ja liiketoimintaosaaminen (yamk) (2016, 2017) > Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio ja liiketoimintaosaaminen (yamk) 17
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio ja liiketoimintaosaaminen (YAMK) 17

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                           
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                           
Sosiaali- ja terveyspalveluiden digitalisaation kehityssuunnat
                           
Tiedolla johtaminen ja uudistuva palvelustrategia 5
 
   
           
Digitaalisuus hyötykäyttöön kansalaispalveluissa 5
 
   
           
Digitaalisen tiedon tallentaminen, järjestely ja muuntelu 5
   
       
     
Sosiaali- ja terveyspalvelut liiketoimintaosaamisella
                           
Asiakasymmärrys digitaalisten palveluiden järjestämisessä 5
   
       
     
Asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus 5  
   
           
Business competence: productivity and efficiency 5                            
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyö 30
40152020156.76.76.76.76.76.7555
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                           
00000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 40152020156.76.76.76.76.76.7555

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.