IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi amk), sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio ja liiketoimintaosaaminen (yamk)
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio ja liiketoimintaosaaminen (YAMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK): 90 op
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)

Opintojen rakenne

Koulutuksen kokonaislaajuus on 90 op, joka jakautuu seuraavasti: sosiaali- ja terveysalan koulutuskohtaiset opinnot 30 op, opinnäytetyö 30 op ja täydentävät opinnot 30 op (monialaiset toteutukset)