IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi amk), sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus > Sosiaali- ja terveysala (ylempi amk), sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, lappeenranta
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, Lappeenranta

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 5 6 1 2 3
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                           
Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä 5
 
   
           
Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät 5
 
   
           
Esimiesviestintä 5
 
   
           
1501500555000000
VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                           
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN
                           
Palvelumuotoilu 5
   
       
     
Sähköinen asiointi terveyden- ja hyvinvoinnin edistäjänä 5
   
       
     
Sähköiset palvelut ja palveluprosessit 5
   
       
     
JOHTAMINEN
                           
Henkilöstöjohtaminen 8
   
       
     
Liiketoiminta ja talousjohtaminen 7
   
       
     
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TUOTTAMINEN TULEVAISUUDEN EKOSYSTEEMEISSÄ
                           
Sosiaali- ja terveyspalveluiden ekosysteemi 5  
   
           
Ketterien palveluiden tuottaminen 5  
   
           
Tulevaisuuden asiantuntijat 5  
   
           
301503015000101010555
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                           
Työhyvinvoinnin johtaminen 5                            
Esimiesjuridiikka 4                            
Sopimusoikeus ja julkiset hankinnat 4                            
00000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                           
Opinnäytetyön suunnittelu 10
   
       
     
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20  
   
           
1020010200003.333.333.336.676.676.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 4515153015555101010555

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.