IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi amk), sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus > Sosiaali- ja terveysala (ylempi amk), sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, lappeenranta
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, Lappeenranta

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                                             
Asiantuntijuudessa kehittyminen 2
   
     
                 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät 5
   
     
                 
Opinnäytetyö kehittämisprosessina 4
   
     
                 
Promotion of Health and Wellbeing of Populations 5
   
     
                 
Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä 4
   
     
                 
Projektijohtaminen 3  
     
               
           
Verkostojohtaminen 2  
     
               
           
Esimiesviestintä 5  
     
               
           
20100101010003.33.33.33.33.33.33.33.33.3000000
VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                             
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN
                                             
Palvelumuotoilu 5
   
     
                 
Sähköinen asiointi terveyden- ja hyvinvoinnin edistäjänä 5
   
     
                 
Sähköiset palvelut ja palveluprosessit 5
   
     
                 
JOHTAMINEN
                                             
Henkilöstöjohtaminen 8  
     
               
           
Liiketoiminta ja talousjohtaminen 7  
     
               
           
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TUOTTAMINEN TULEVAISUUDEN EKOSYSTEEMEISSÄ
                                             
Sosiaali- ja terveyspalveluiden ekosysteemi 5
   
     
                 
Ketterien palveluiden tuottaminen 5
   
     
                 
Tulevaisuuden asiantuntijat 5
   
     
                 
3015015151500555555555000000
OPINNÄYTETYÖ
                                             
Opinnäytetyö 30
 
   
           
20100101010003.33.33.33.33.33.33.33.33.3000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 0 op)
                                             
00000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 703503535350011.611.611.611.611.611.611.611.611.6000000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.