IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi amk), sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus > Sosiaali- ja terveysala (ylempi amk), sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, lappeenranta
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, Lappeenranta

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                                             
Asiantuntijuudessa kehittyminen 2
   
     
                 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät 5
   
     
                 
Opinnäytetyö kehittämisprosessina 4
   
     
                 
Promotion of Health and Wellbeing of Populations 5
   
     
                 
Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä 4
   
     
                 
Projektijohtaminen 3  
     
             
     
Verkostojohtaminen 2  
     
             
     
Esimiesviestintä 5  
     
             
     
2010010105503.33.33.33.33.33.31.71.71.71.71.71.7000
VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                             
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN
                                             
Palvelumuotoilu 5
   
     
                 
Sähköinen asiointi terveyden- ja hyvinvoinnin edistäjänä 5
   
     
                 
Sähköiset palvelut ja palveluprosessit 5
   
     
                 
JOHTAMINEN
                                             
Henkilöstöjohtaminen 8  
     
             
     
Liiketoiminta ja talousjohtaminen 7  
     
             
     
VAIKUTTAVA TERVEYDENHOITAJATYÖ
                                             
Asiakkuusosaaminen 5
   
     
                 
Tiedolla johtaminen 5
   
     
                 
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5
   
     
                 
TYÖTERVEYSHUOLLON OSAAMISTA SYVENTÄVÄT OPINNOT
                                             
Työterveyshuollon palvelujärjestelmä, kehittämislinjaukset ja strategiat 5                                              
Terveyden edistäminen työikäisen väestön keskuudessa 10                                              
Työterveyshuoltoyksikön toiminnan suunnittelu ja arviointi 10                                              
YHTEISÖLLISYYS JA SEN EDISTÄMINEN ELÄMÄNKULUN ERI VAIHEISSA
                                             
Yhteisöt, yhteisöllisyys ja osallisuus 5
   
     
                 
Yhteisöllisyys osana elämänkulkua 10  
     
             
     
3525017.517.512.512.505.85.85.85.85.85.84.24.24.24.24.24.2000
OPINNÄYTETYÖ
                                             
Opinnäytetyö 30
1010105555101.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.673.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5535027.527.517.517.509.19.19.19.19.19.15.95.95.95.95.95.9000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.