IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi amk), sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus > Sosiaali- ja terveysala (ylempi amk), sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, lappeenranta
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, Lappeenranta

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                                             
Asiantuntijuudessa kehittyminen 2
   
     
                 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät 5
   
     
                 
Opinnäytetyö kehittämisprosessina 4
   
     
                 
Promotion of Health and Wellbeing of Populations 5
   
     
                 
Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä 4
   
     
                 
Projekti- ja verkostojohtaminen 5  
     
             
     
Esimiesviestintä 5  
     
             
     
2010010105503.33.33.33.33.33.31.71.71.71.71.71.7000
VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                             
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN
                                             
Palvelumuotoilu 5
   
     
                 
Sähköinen asiointi terveyden- ja hyvinvoinnin edistäjänä 5
   
     
                 
Sähköiset palvelut ja palveluprosessit 5
   
     
                 
TERVEYDEN, TOIMINTAKYVYN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
                                             
Hyvinvointi elämänkulun eri vaiheissa 5  
     
             
     
Osallisuutta lisäävät menetelmät 5  
     
             
     
Terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisen suunnittelu ja arviointi 5  
     
             
     
JOHTAMINEN
                                             
Strategiatyö ja sen johtaminen 3  
     
             
     
Henkilöstöjohtaminen 5  
     
             
     
Liiketoiminta ja talousjohtaminen 7  
     
             
     
TULEVAISUUDEN ENSIHOITOPALVELUT
                                             
Ensihoidon uudet hoito- ja tutkimusmenetelmät 5
   
     
                 
Ensihoitoprosessin kehittäminen 5
   
     
                 
Ensihoidon potilasturvallisuus 5
   
     
                 
ENSIHOITOPALVELUN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN
                                             
Ensihoidon palvelutaso ja laatu 5  
     
             
     
Tulevaisuuden ensihoitopalvelun johtaminen 5  
     
             
     
Ensihoidon operatiivinen johtaminen 5  
     
             
     
30450151522.522.505555557.57.57.57.57.57.5000
OPINNÄYTETYÖ
                                             
Opinnäytetyö 30
1010105555101.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.673.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 50550252527.527.508.38.38.38.38.38.39.29.29.29.29.29.2000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.