IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi amk), sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Ensihoitaja (ylempi AMK): 90 op
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus on 90 op. Koulutuksen ydinosaaminen on 30 op ja täydentävä osaaminen samoin 30 op. Opinnäytetyö on 30 op:n laajuinen.

Opinnot toteutuvat lv 2017-2019 pääosin päivä- ja monimuoto-opetuksena. Lähiopetusta on 2-4 päivää kuukaudessa.

Koulutus tuottaa kelpoisuuden virkoihin ja toimiin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.