IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Master's degree programme in international business management > Master of business administration, international business management, lahti
Ylempi AMK-tutkinto

Master of Business Administration, International Business Management, Lahti

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Core competence
                           
Developing Global Business
                           
Innovation and creativity for an international organization 5
 
   
           
Futures and strategies for international business 5
 
   
           
Developing International Operations 5
   
       
     
Managing Global Operations
                           
Process and project management 5
 
   
           
Cross-cultural management 5
   
       
     
Digitalization and client to market relationships in an international context 5  
   
           
255151055553.33.33.31.71.71.7
Complementary competence
(Valitaan opintoja 15 op)
                           
Virtual teams 5  
   
           
Virtual leadership 5  
   
           
Leadership, Management and Strategic Development 5
   
       
     
Supporting International Business and Operations
                           
Research-based development 5
 
   
           
Management and strategic accounting 5
   
       
     
International Business Law 5
   
       
     
2010515101.71.71.75553.33.33.3
Thesis
                           
Master Thesis 30
20101010103.333.333.333.333.333.333.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 45152025156.76.76.78.38.38.3555

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.