IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Aiemmat opinto-oppaat > Ylempi amk-tutkinto > Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutus (yamk) (2015)
Ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutus (YAMK) (2015), Tradenomi (ylempi AMK): 90 op
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Tradenomi (ylempi AMK)

Opintojen rakenne

YDINOSAAMINEN 45 OP Syventävät ammattiopinnot

Liiketoiminnan johtaminen 15 op
Liiketoiminnan strateginen johtaminen
Prosessi- ja projektijohtaminen
Verkostot ja asiakkuuksien johtaminen

Työyhteisön johtaminen 15 op
Strategisen tiedon ja kompetenssien johtaminen
Työhyvinvoinnin johtaminen
Henkilöstön ja osaamisen johtaminen

Yrittäjyys ja yhteiskunta 15 op
Yrittäjyys ja muuttuva toimintaympäristö
Yhteiskunnalliset muutokset ja muutosten ennakointimenetelmät
Kehittäjän työkalut

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 15 op
Liiketalouden alan oma tarjonta
Tutkimusmenetelmät kehittämisen välineenä
Muut vapaasti valittavat opintojaksot