IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi amk), kuntoutuksen ja liikunnan integraatio > Sosiaali- ja terveysala (ylempi amk), kuntoutuksen ja liikunnan integraatio 22s, verkko-opinnot
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kuntoutuksen ja liikunnan integraatio 22S, verkko-opinnot

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Ydinosaaminen
                                             
Käyttäjälähtöisten kuntoutus- ja liikuntapalveluiden muotoilu 5
     
           
                 
Ympäristö fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn tukemisessa 5
   
       
                       
Digiosaajana kuntoutus- ja liikunta-alalla 5
   
       
                       
Lasten ja nuorten liikunta hyvinvoinnin tukena 5
     
           
                 
Ikääntyneiden liikunta ja kuntoutus 5  
     
               
           
Taidon oppiminen ja opettaminen 5  
     
               
           
20100101010003.33.33.33.33.33.33.33.33.3000000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
 
   
           
Opinnäytetyö
                                             
Opinnäytetyön suunnittelu 10
   
     
                 
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20
   
         
           
40200152520005558.338.338.336.676.676.67000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 20100101010003.33.33.33.33.33.33.33.33.3000000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.