IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi amk), sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu > Sosiaali- ja terveysala (ylempi amk), sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu 22k, lahti
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu 22K, Lahti

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 2 3 1 2 3 4 5 6
Ydinosaaminen
                           
Asiakaslähtöiset palveluprosessit sosiaali- ja terveysalalla 5
 
   
           
Ihmislähtöisyys ja muotoiluajattelu sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
 
   
           
Tutkimukselliset ja osallistavat menetelmät palvelumuotoilun tukena 5
 
   
           
Palvelukokemuksen johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5  
 
       
     
Palveluiden konseptointi ja tuotteistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5  
 
       
     
Sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palvelujen muotoilu 5  
   
           
Sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinointiviestintä ja brändäys 5  
   
           
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaympäristö ja tulevaisuuden trendit 5  
   
           
15251510155553.33.33.3555
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
Osaamisen johtaminen 5                            
Lean-ajattelu toiminnan kehittämisessä 5                            
Prosessi- ja projektijohtaminen 5                            
Tutkimuksellinen kehittäminen 5                            
Uudistuva ja uudistava johtaminen 5                            
Strategioilla tulevaisuuteen 5                            
Strateginen henkilöstöjohtaminen 5                            
Sosiaali- ja terveystalous 5                            
Työyhteisön johtaminen 5                            
Tiedosta sosiaali- ja terveyshyötyä 5                            
Hyvinvointiteknologia ja innovaatiot 5                            
Ammattilainen ja työ digitaalisessa toimintaympäristössä 5                            
Varhainen tukeminen 5                            
Integratiivisten toimintamallien kehittäminen 5                            
Monitoimijainen osallisuus 5                            
Asiantuntijuutta syventävä osaaminen 5                            
00000000000000
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyön suunnittelu 10  
 
       
     
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20  
   
           
030010200003.333.333.336.676.676.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 15251510155553.33.33.3555

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.