IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi amk), sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu > Sosiaali- ja terveysala (ylempi amk), sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu 23k, verkko-opinnot
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu 23K, verkko-opinnot

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Ydinosaaminen
                                             
Muotoiluajattelu ja palvelumuotoiluprosessi sosiaali- ja terveysalalla 5
   
       
                       
Käyttäjäymmärrys kehittämisen lähtökohtana sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
   
       
                       
Työelämälähtöinen tutkimus ja kehittäminen 5
   
       
                       
Palvelujen konseptointi sosiaali- ja terveysalalla 5  
   
           
                 
Sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palvelujen muotoilu 5  
     
               
           
Palvelukokemuksen johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5  
   
           
                 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinointiviestintä ja brändäys 5  
     
               
           
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaympäristö ja tulevaisuuden trendit 5  
     
               
           
15250151015005553.33.33.3555000000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                                             
Osaamisen johtaminen 5  
     
               
           
Lean-ajattelu toiminnan kehittämisessä 5  
     
               
           
Prosessi- ja projektijohtaminen 5  
     
               
           
Tutkimuksellinen kehittäminen 5  
   
           
                 
Uudistuva ja uudistava johtaminen 5  
   
           
                 
Strategioilla tulevaisuuteen 5                                              
Strateginen henkilöstöjohtaminen 5                                              
Sosiaali- ja terveystalous 5                                              
Työyhteisön johtaminen 5                                              
Tiedosta sosiaali- ja terveyshyötyä 5                                              
Hyvinvointiteknologia ja innovaatiot 5                                              
Ammattilainen ja työ digitaalisessa toimintaympäristössä 5                                              
Varhainen tukeminen 5                                              
Integratiivisten toimintamallien kehittäminen 5                                              
Monitoimijainen osallisuus 5                                              
Asiantuntijuutta syventävä osaaminen 5                                              
025001015000003.33.33.3555000000
Opinnäytetyö
                                             
Opinnäytetyön suunnittelu 10  
   
           
                 
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20  
     
               
           
030001020000003.333.333.336.676.676.67000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 15500152030005556.66.66.6101010000000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.