IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Liiketalouden alan koulutus (ylempi amk), asiakassuuntautuneen liiketoiminnan kehittäminen > Tradenomi (ylempi amk), asiakassuuntautuneen liiketoiminnan kehittäminen 22k, verkko-opinnot
Ylempi AMK-tutkinto

Tradenomi (ylempi AMK), Asiakassuuntautuneen liiketoiminnan kehittäminen 22K, verkko-opinnot

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1K 2S 2K 3S 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Ydinosaaminen
                                     
Brändijohtaminen 5
   
     
                 
Viestintästrategiat 5  
   
         
           
Liiketoiminnan kehittäminen arvoverkostoissa 5  
     
             
     
Liiketoimintastrategiat 5  
     
             
     
Asiakaskokemuksen johtaminen 5
   
     
                 
Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 5  
   
         
           
1020010101003.33.33.33.33.33.33.33.33.3000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                                     
Laskentatoimi johtamisen työvälineenä 5    
     
                 
Asiakasanalytiikka 5
   
     
                 
Myynti ja asiakassuhteiden rakentaminen 5  
   
         
           
55555051.71.71.71.71.71.70001.71.71.7
Opinnäytetyö
                                     
Opinnäytetyön suunnittelu 10
 
   
           
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20  
   
           
515105510101.671.671.671.671.671.673.333.333.333.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 1525515151055555553.33.33.31.71.71.7

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.