IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Tekniikan koulutus (ylempi amk), iot:stä tekoälyyn > Insinööri (ylempi amk), iot:stä tekoälyyn 21s, lahti
Ylempi AMK-tutkinto

Insinööri (ylempi AMK), IoT:stä tekoälyyn 21S, Lahti

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
Ydinosaaminen
                 
IoT 5
 
     
Koneoppiminen 5
 
     
Datan analysointi ja visualisointi 5
 
     
Johdanto tekoälyyn 5
 
     
2010103.33.33.33.33.33.3
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                 
Virtualisointi ja palvelimet pipelinen työkaluina 5
 
     
Pelillisyys 5
 
     
Lean-ajattelu toiminnan kehittämisessä 5                  
Tutkimuksellinen kehittäminen 5                  
Paikkatieto työvälineenä 5                  
10551.71.71.71.71.71.7
Opinnäytetyö
                 
Opinnäytetyön suunnittelu 10
 
     
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20
 
     
3010203.333.333.336.676.676.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 301515555555

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.