IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Tekniikan koulutus (ylempi amk), iot:stä tekoälyyn > Insinööri (ylempi amk), iot:stä tekoälyyn 22s, verkko-opinnot
Ylempi AMK-tutkinto

Insinööri (ylempi AMK), IoT:stä tekoälyyn 22S, verkko-opinnot

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Ydinosaaminen
                                   
IoT 5
 
     
                 
Koneoppiminen 5
   
         
           
Datan analysointi ja visualisointi 5
 
     
                 
Johdanto tekoälyyn 5
   
         
           
2001010003.33.33.33.33.33.3000000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                                   
Virtualisointi ja palvelimet pipelinen työkaluina 5
 
     
                 
Pelillisyys 5
   
         
           
Lean-ajattelu toiminnan kehittämisessä 5                                    
Tutkimuksellinen kehittäminen 5                                    
Paikkatieto työvälineenä 5                                    
10055001.71.71.71.71.71.7000000
Opinnäytetyö
                                   
Opinnäytetyön suunnittelu 10
 
     
                 
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20
   
         
           
3001020003.333.333.336.676.676.67000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 300151500555555000000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.