IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Kulttuurialan koulutus (ylempi amk), uudistava muotoiluajattelu > Kulttuuriala (ylempi amk), uudistava muotoiluajattelu 21s, lahti
Ylempi AMK-tutkinto

Kulttuuriala (ylempi AMK), uudistava muotoiluajattelu 21S, Lahti

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
Ydinosaaminen
                 
Muotoiluosaamisella laatua, ymmärrettävyyttä ja hyvinvointia
                 
Ihmislähtöisyys ja palvelumuotoilu 5
 
     
Informaatiomuotoilu 5
 
     
Muotoiluosaamisella kilpailuetua
                 
Strateginen muotoilu, systeemiset ratkaisut ja co-design 5
 
     
Muotoiluajattelu ja kehittämistutkimus 5
 
     
2010103.33.33.33.33.33.3
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                 
Brand development and management 5
Sustainable service design 5
 
     
Systems and interactions based IoT solutions 5
 
     
Käytettävyyden arviointi ja käyttökokemuksen kehittäminen mobiilisovelluksissa 5
 
     
Asiantuntijuutta syventävä osaaminen 5                  
Kaupunkimuotoilu 5
 
     
257.517.52.52.52.55.85.85.8
Opinnäytetyö
                 
Opinnäytetyön suunnittelu 10
 
     
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20
 
     
3010203.333.333.336.676.676.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 4517.527.55.85.85.89.19.19.1

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.