IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Kulttuurialan koulutus (ylempi amk), muotoilun ja median digitaaliset ratkaisut > Kulttuuriala (ylempi amk), muotoilun ja median digitaaliset ratkaisut 21s, lahti
Ylempi AMK-tutkinto

Kulttuuriala (ylempi AMK), muotoilun ja median digitaaliset ratkaisut 21S, Lahti

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
Ydinosaaminen
                 
Digitaaliset ratkaisut
                 
Uuden ajan digitaaliset ratkaisut 5
 
     
Informaatiomuotoilu 5
 
     
Tutkimuksellinen kehittäminen 5
 
     
Digitaalisten ratkaisujen lean-innovointi 5                  
15150555000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                 
Käytettävyyden arviointi ja käyttökokemuksen kehittäminen mobiilisovelluksissa 5
 
     
Brand development and management 5
Digitaalisuus liiketoimintaprosesseissa 5
 
     
Kaupankäynti verkossa 5
 
     
Sustainable service design 5                  
Systems and interactions based IoT solutions 5                  
207.512.52.52.52.54.24.24.2
Opinnäytetyö
                 
Opinnäytetyön suunnittelu 10
 
     
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20
   
3015153.333.338.33555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3522.512.57.57.57.54.24.24.2

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.