IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi amk), integroitujen hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja johtaja > Sosiaali- ja terveysala (ylempi amk), integroitujen hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja johtaja 21s, lappeenranta
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), integroitujen hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja johtaja 21S, Lappeenranta

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Ydinosaaminen
 
   
           
Johtaminen sosiaali- ja terveysalan muutoksissa 5
 
   
           
Esimiesviestintä 5
 
   
           
Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät 5
 
   
           
3003000101010000000
Vaihtoehtoiset ydinosaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                           
Sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittäminen
   
       
     
Palvelumuotoilu 5
   
       
     
Sähköinen asiointi terveyden- ja hyvinvoinnin edistäjänä 5
   
       
     
Sähköiset palvelut ja palveluprosessit 5
   
       
     
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen tulevaisuuden ekosysteemeissä
 
   
           
Sosiaali- ja terveyspalveluiden ekosysteemi 5  
   
           
Ketterien palveluiden tuottaminen 5  
   
           
Tulevaisuuden asiantuntijat 5  
   
           
Johtaminen
   
       
     
Talousjohtaminen 5
   
       
     
Osaamisen johtaminen 5
   
       
     
Työyhteisön johtaminen 5
   
       
     
603006030000202020101010
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyön suunnittelu 10
   
       
     
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20  
   
           
2025515251.671.671.675558.338.338.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 9030306030101010202020101010

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.