IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi amk), sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen > Sosiaali- ja terveysala (ylempi amk), sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen 22s, verkko-opinnot
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen 22S, verkko-opinnot

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Ydinosaaminen
                                             
Uudistuva ja uudistava johtaminen 5
   
       
                       
Strategioilla tulevaisuuteen 5
   
       
                       
Strateginen henkilöstöjohtaminen 5
     
           
                 
Vaikuttavuuden ja toiminnan arviointi 5
     
           
                 
Sosiaali- ja terveystalous 5  
     
               
           
Työyhteisön johtaminen 5  
     
               
           
Tutkimuksellinen kehittäminen 5
   
       
                       
25100151010005553.33.33.33.33.33.3000000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 25 op)
                                             
Osaamisen johtaminen 5                                              
Innovatiivisuuden johtaminen 5                                              
Lean-ajattelu toiminnan kehittämisessä 5                                              
Luovat ja toiminnalliset menetelmät 5                                              
Asiantuntijuutta syventävä osaaminen 5                                              
Tiedosta sosiaali- ja terveyshyötyä 5                                              
Asiakas ja asiakaskokemus digitaalisessa palvelussa 5                                              
Ammattilainen ja työ digitaalisessa toimintaympäristössä 5                                              
Digiajan palvelumuotoilu 5                                              
Palvelujohtaminen 5                                              
Palvelumuotoilu I: Asiakaskokemuksen johtaminen 5                                              
Palvelumuotoilu II: Asiakasymmärrys palveluiden muotoilussa 5                                              
Palvelumuotoilu III: Palvelumuotoiluprosessin johtaminen 5                                              
00000000000000000000000
Opinnäytetyö
                                             
Opinnäytetyön suunnittelu 10
     
           
                 
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20  
     
               
           
1020001020000003.333.333.336.676.676.67000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 25100151010005553.33.33.33.33.33.3000000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.