IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi amk), sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija > Sosiaali- ja terveysala (ylempi amk), sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija 21s, lahti
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija 21S, Lahti

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Ydinosaaminen
                           
Uuden ajan digitaaliset ratkaisut 5
 
   
           
Tiedosta sosiaali- ja terveyshyötyä 5
 
   
           
Työelämän tutkimus- ja kehittämisosaaminen 1: menetelmät, suunnittelu ja resurssit 5
 
   
           
Työelämän tutkimus- ja kehittämisosaaminen 2: soveltaminen ja arviointi 5
   
       
     
Asiakas ja asiakaskokemus digitaalisessa palvelussa 5
   
       
     
Ammattilainen ja työ digitaalisessa toimintaympäristössä 5
   
       
     
Digiajan palvelumuotoilu 5  
   
           
Hyvinvointiteknologia ja innovaatiot 5  
   
           
30101515105555553.33.33.3
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
Uudistuva ja uudistava johtaminen 5                            
Strategioilla tulevaisuuteen 5                            
Strateginen henkilöstöjohtaminen 5                            
Työyhteisön johtaminen 5                            
Osaamisen johtaminen 5                            
Prosessi- ja projektijohtaminen 5                            
Vaikuttavuuden ja toiminnan arviointi 5                            
Lean-ajattelu toiminnan kehittämisessä 5                            
Palvelujohtaminen 5                            
Palvelumuotoilu I: Asiakaskokemuksen johtaminen 5                            
Palvelumuotoilu II: Asiakasymmärrys palveluiden muotoilussa 5                            
Palvelumuotoilu III: Palvelumuotoiluprosessin johtaminen 5                            
Monitoimijainen osallisuus 5                            
Integratiivisten toimintamallien kehittäminen 5                            
Varhainen tukeminen 5                            
Pelillisyys 5                            
Datan analysointi ja visualisointi 5                            
Luovat ja toiminnalliset menetelmät 5                            
Asiantuntijuutta syventävä osaaminen 5                            
00000000000000
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyön suunnittelu 10
   
       
     
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20  
   
           
1020010200003.333.333.336.676.676.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 30101515105555553.33.33.3

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.